سالن عقد مرمر

سالن عقد مرمر یکی دیگر از سالن های عقد عمارت ایرانی است.
لوکیشن های مختلف برای عکاسی/ لابی عمارت ایرانی سالن عقد مرمر سالن عقد آینه سالن عقد مرمر سالن عقد مرمر سفره عقد مرمر تشریفات عقد