سالن عقد آینه

یکی دیگر از سالن های عقد عمارت ایرانی سالن عقد آینه است . این سالن عقد با دیزاین استثنایی و اکسسوری های بی نظیر می تواند انتخابی مناسب برای جشن های به حساب آید.

سالن عقد سالن آینه سفره عقد سالن آینه سالن و سفره عقد آینهمحضر عقد آینه